Free Classic Experiments
Demos for Teaching

Hoewel alle moeite is gedaan om de juistheid van de informatie op de NeuroTask BV website te garanderen, is de inhoud aan verandering onderhevig. NeuroTask BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie. NeuroTask BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de informatie op de site zonder voorafgaande kennisgeving. Sommige links kunnen leiden tot informatie die wordt beheerd door derden en NeuroTask BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verkregen informatie via deze links.